Welkom op De Nieuwe School

Een jenaplanschool is een school waar kinderen leren samenleven. In alle activiteiten op onze school staan de opvoeding en de totale ontwikkeling van het kind centraal. Ouders kunnen hier een bewuste keuze voor maken.

Communicatie tussen de leerkrachten en ouders over de ontwikkeling van hun kind, de gang van zaken en alle onderwerpen die hierbij komen kijken zijn voor onze school van essentieel belang.

We nodigen ouders graag uit om kennis te maken, de school te bekijken en samen te praten over onze ideeën over onderwijs en opvoeding. Voor een afspraak kun je contact opnemen met Brigitte Lang, de directeur van onze school.

Over de school

Op De Nieuwe School zitten ongeveer 190 kinderen. Zij zijn verdeeld over acht stamgroepen. Op dit moment zijn dit twee onderbouwgroepen (groep 1 en 2), drie middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) en drie bovenbouwgroepen (groep 6, 7,en 8). Iedere stamgroep telt ongeveer 25 kinderen.

De Nieuwe School werkt met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven om hun meegebrachte brood en fruit op te eten. Daarna spelen ze samen buiten. We starten ‘s morgens om half negen; de deur gaat om 8.15 uur open.

De kinderen van groep 5 tot en met 8 blijven iedere dag tot 14.15 uur op school. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op woensdag en donderdag om 12.15 uur vrij; de andere dagen blijven zij ook tot 14.15 uur op school.

Wat maakt De Nieuwe School eigenlijk zo leuk? Een aantal kinderen van de school ging na een les Camera- en Interviewtechniek met een iPad op zoek naar het antwoord op die vraag.

Een jenaplanschool is een school waar je leert samenleven

De Nieuwe School werkt volgens de gedachte van Peter Petersen (1884 – 1952). Hij streefde naar een opvoeding tot vrije, verantwoordelijke personen die zich inzetten voor anderen. Wij staan in deze tijd natuurlijk in een heel ander maatschappelijk krachtenveld dan Petersen destijds. Toch menen we dat zijn Jenaplan een goed uitgangspunt vormt voor ons onderwijs, aangepast aan de eigentijdse Nederlandse situatie.

De Nieuwe School is een jenaplanschool, waarin de totale ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Ieder kind heeft meer of minder behoefte aan beweging, samen zijn, zelfstandigheid en leiding om zich te kunnen ontwikkelen. In alle situaties tijdens gesprek, spel, werk en viering wordt aandacht besteed en gebruik gemaakt van deze verschillende behoeftes. Zo ontwikkelen kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren ze hun beperkingen kennen. De school begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot actieve, zelfverantwoordelijke medeburgers.

Aanmelding

Wij laten kinderen toe die voldoen aan de volgende criteria:

  • Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt
  • Kinderen die deelnemen aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan, activiteitenplan, de jaarkalender en het ritmisch weekplan.

Kinderen kunnen voor het eerst naar school als ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat het kind drie jaar is. De Nieuwe School laat per schooljaar maximaal twintig vierjarige kinderen toe, tenzij het bestuur heeft besloten hiervan af te wijken. We tellen van 1 augustus tot 1 augustus.

Informatie

In het menu rechts vind je actuele en uitgebreide informatie over onze school.

De kalender 2021-2022 laat alle activiteiten per maand zien, zoals weeksluitingen, vakanties, studiedagen en spreekavonden. Deze kalender heeft betrekking op dit schooljaar.

De kalendertekst 2021-2022 biedt ook allerlei praktische informatie, in alfabetische volgorde.

In de Schoolgids 2021-2022 vind je informatie die voor dit schooljaar geldt, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, de klachtenregeling en de contacten met externe instanties als inspectie en de schoolbegeleidingsdienst.

In de Jaarverslagen 2019 en 2020 en de Presentatie ALV wordt vanuit diverse perspectieven teruggekeken op deze kalenderjaren.

In het Inspectierapport Vierjaarlijks onderzoek, Oudertevredenheidsonderzoek en Leerlingtevredenheidsonderzoek geven de inspectie van het onderwijs, ouders en kinderen van de school hun mening en feedback over de school.

In de overige documenten beschrijft het bestuur haar uitgangspunten en manier van werken.

Vacatures

 Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Contact

De Nieuwe School
Voorhaven 114
1135BT Edam
0299 371035
info@denieuweschool.nl